Adviesburo CoCons werkt namens opdrachtgevers aan bouwprojekten voor kantoren- en utiliteitswerken en industriŽle projekten. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn Bouwprojektmanagement, Installatietechniek, Bouwkosten en Energiesubsidies. Het werkgebied is hoofdzakelijk Limburg en zuid-oost Brabant, alsmede de grensregioís van BelgiŽ en Duitsland. Opdrachtgevers zijn hoofdzakelijk bedrijven, overheid en non-profit-organisaties.

Bouwprojektmanagement
Bouwprojektmanagement betreft de de complete begeleiding en organisatie van een bouw- of installatieprojekt met een sterke nadruk op de beheersing van het beschikbare budget, planning en funktionaliteit en het daartoe, namens de opdrachtgever, correct en tijdig aansturen van alle ontwerpende en adviserende partijen, uitvoerende partijen, overheid en nutsbedrijven.

Bouwkosten/Subsidies/Overig
Opdrachten op het gebied van bouwkosten hebben vaak een beperkte omvang en hebben meestal betrekking op het geven van second opinions, het screenen/beoordelen van bestekken en begrotingen, onderhandelingen over prijsvorming en het aandragen van alternatieven om het budget te halen.
Ons buro is uitstekend op de hoogte van alle aktuele regelgeving op het gebied van energiesubsidies. Wij leveren bij projekten een aktieve bijdrage om maximaal te profiteren van de energiestimulerende maatregelen van overheid en nutsbedrijven. Wij verzorgen het volledige traject van advies tot administratieve afhandeling van energiebijdragen en fiscale regelingen voor bedrijven en non-profit organisaties.
Verder verzorgen wij regelmatig haalbaarheidsstudies en milieuvergunningsaanvragen.

Installatietechniek

Installatietechnische opdrachten hebben betrekking op engineering, prijsvorming en begeleiding van alle voorkomende installaties, zoals ventilatie/luchtbehandeling, afzuiging, verwarming, koeling, perslucht, vacuŁm, loodgieterswerk, stoom, sprinkler, nieuwe energiezuinige technieken, elektra, tele-data-installaties, beveiliging en alarmering etc. Bij industriŽle installaties kan bovendien sprake van zeer specifieke produktgerichte technieken.

Ons buro onderscheidt zich door een zeer professionele dienstverlening aan opdrachtgevers met eenmalige of terugkerende investeringsprojekten. Onze instelling is om aantoonbare resultaten te laten zien en uw zorgen uit handen te nemen door een perfecte organisatie van de opdracht.